Ticari İşletme Hukuku

  • Şirket kuruluşu ile ilgili işlemler

  • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması

  • Ana sözleşmenin tescili
  • İlan ve tescil işlemlerinin yapılması
  • Şirket birleşmesi veya ayrılması

  • Genel kurul hazırlık ve toplantı işlemlerinin yapılması

  • Bayilik ve Satış Sözleşmelerinin Hazırlanması