Sağlık Hukuku

  • Sağlık Hukuku

    • Yanlış tedavi ve tıbbi müdahale hataları ile ilgili olarak tazminat talepleri ile ceza yargılamalarının takip edilerek sonuçlandırılması