İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

    • İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan(Ücret, Kıdem-İhbar Taminatı Alacakları, İşe İade Davaları)
    • Sendikalar Hukukundan kaynaklanan davalar(Toplu İş Sözleşmesi Hazırlanması, Sendikal davaların Takibi)
    • Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan davalar(Sigortalılığın Tespiti, Emekliliğe Hak kazanma)