İcra İflas Hukuku

Tahsil edilemeyen alacakların takip edilmesi. İcra iflas hukukundan kaynaklanan (Kiralananın tahliyesi, Takibe İtiraz, İhtiyati Haciz ve Tedbirler) uyuşmazlıkların çözümlenmesi.