• Ticari İşletme Hukuku

  • İcra İflas Hukuku

  • Gayrimenkul Hukuku

  • Sağlık Hukuku

  • Aile Hukuku

  • İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

EFE Hukuk Bürosu

Avukatlık hizmeti karşılıklı güvene dayanan bir hizmettir. Müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet sunma ve bize teslim ettikleri işlerini en iyi ve hızlı şekilde çözme amacı içerisindeyiz.

Müvekkillerimizin işlerini takip ederken ulaşılabilir olma, geri bildirimde bulunma ve raporlama benimsediğimiz prensiplerdir.

Müvekkilimiz ile yapmış olduğumuz görüşme ve sözleşmeler yazılı hale getirilerek bir nüshası müvekkile teslim edilir. İşin her safhasında müvekkil ile iletişim halinde olunarak, dava veya takibin hangi aşamada bulunduğu, bu aşamadan sonra yapılabileceklerin neler olduğu bildirilir.

Davaların veya takiplerin çözümünde karşılıklı istişarede bulunarak uyuşmazlığın en hızlı ve en karlı şekilde çözülmesi ana hedefimizdir.

© 2015 EFE Hukuk Bürosu

Adres : Büyükdere Cad. No:77 K:7 D:16 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Tel : 0 212 222 51 93 Faks : 0 212 211 64 61